HIÁNYZOL AZ ÉLETEDBŐL!  
               TEGYÉL A MIGRÉN ELLEN!

Menu

Close

Home
A migrén okozta nehézségek
Élet a migrénnel
Fordulj orvoshoz

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti azokat az adatokat, amelyeket Önről gyűjthetünk a
www.migreninfo.hu weboldalon („Weboldal”), továbbá tájékoztatást nyújtunk arról, hogy hogyan kezeljük, továbbítjuk és hogyan
védjük ezeket az adatokat, továbbá arról, hogy Önnek milyen döntési lehetőségei vannak személyes adatai általunk történő
kezelésével kapcsolatban. Kérjük, olvassa át az Adatkezelési Tájékoztatónkat és kattintson a közzétett hivatkozásokra vagy
válassza a „további információ” opciót, ha részletes tájékoztatást szeretne kapni valamely témáról.
Személyes adatok
Amikor Weboldalunkat használja, alapvető, a Weboldal megfelelő használatához szükséges Személyes Adatokat kérhetünk
Öntől.

Más forrásokból is gyűjthetünk Személyes Adatokat, beleértve az adatszolgáltatókat, a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokat,
a közös marketing partnereket, közösségi média felületeket és más harmadik feleket.

Ön megtagadhatja a Személyes Adatok megadását. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg az igényelt szolgáltatás
nyújtásához szükséges Személyes Adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.

Amennyiben Ön megadja nekünk egy másik személy Személyes Adatait vagy hozzájárul, hogy azokat összegyűjtsük, ez
azt jelenti, hogy Ön jogosult az adatok megosztására, és lehetővé teszi számunkra az adatok felhasználását az Adatkezelési
Tájékoztatóban leírtak szerint.
A személyes adatok kezelése
A Személyes Adatokat a következő célok érdekében kezelhetjük:
  • A Weboldal működéséhez és az Ön kéréseinek teljesítéséhez abban az esetben, ha szerződéses kapcsolat vagy jogos érdek áll fenn.
  • Személyre szabott szolgáltatások nyújtása abban az esetben, ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával vagy jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Önt érdeklő információkat nyújtsuk.
  • Üzleti működés folytatása oly módon, hogy az üzlet fenntartása során betartjuk jogi kötelezettségeinket és megfelelünk jogos érdekeinknek.
  • Összesíthetjük az Ön és a Weboldal más felhasználói által megadott Személyes Adatokat. Az összesítés eredményeként létrejövő statisztikai adatokat bármilyen célból felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk. Az összesített adat alapján sem Ön, sem más személyek nem azonosíthatók.
A személyes adatok használatának és továbbításának módja
A következőképpen továbbíthatjuk a Személyes Adatokat:
  • Más Pfizer vállalatok részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett célokra.
  • Külső szolgáltatóink részére, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a weboldal tárolása, adatelemzés, információs technológia és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, ügyfélszolgálat, e-mail küldés, auditálás és egyéb szolgáltatások.
Amikor azt szükségesnek vagy megfelelőnek tartjuk, mi is felhasználhatjuk és közöljük az Ön Személyes Adatait:
  • Az alkalmazandó jogszabályok és a szabályozói felügyeleti és jelentéstételi kötelezettségek betartása érdekében (amelyek magukban foglalhatják a lakóhelye szerinti országon kívüli törvényeket is), az állami és közigazgatási hatóságok megkereséseinek megválaszolására (beleértve a lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat), a bűnüldöző hatóságokkal való együttműködés érdekében vagy más jogi okokból.
  • Az általános szerződési feltételek érvényesítése érdekében.
  • Saját vagy leányvállalataink, az Ön vagy mások jogainak, magánszférájának, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében.
  • A Személyes Adatokat továbbá felhasználhatjuk vagy továbbíthatjuk harmadik félnek a vállalkozásunk, eszközeink vagy készleteink egészére vagy egy részére vonatkozó átszervezéssel, egyesüléssel, eladással, közös vállalattal, átruházással vagy más rendelkezéssel kapcsolatban (többek között csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatban) is.
Egyéni jogok
Adatkezelésünk során tiszteletben tartjuk és biztosítjuk az Ön jogait. Amennyiben visszajelzést szeretne kapni arról, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve kérni szeretné a Weboldalon keresztül megadott Személyes Adatainak felülvizsgálatát, helyesbítését, frissítését, zárolását, korlátozását (kérheti, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk – az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) vagy törlését, vagy ha egy másik cégnek való továbbítás céljából elektronikus másolatot szeretne kérni az ilyen Személyes Adatokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban leírtak szerint. Önt megilleti továbbá a tiltakozáshoz való jog, azaz bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelnénk. Ebben az esetben nekünk kell igazolnunk, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni a kérésére.

Kérésében kérjük, közölje, hogy mely Személyes Adatait kívánja módosítani, törölni kívánja-e azokat adatbázisunkból vagy tudassa, hogy mi módon szeretné korlátozni az általunk történő felhasználást. Az Ön védelme érdekében, kérése teljesítése előtt szükség lehet az Ön személyazonosságának ellenőrzésére. Kérését az ésszerű határokon belül megpróbáljuk minél előbb teljesíteni.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük személyes adatainak kezelése során a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Pfizer székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Pfizer székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvántartási célokból és/vagy a módosítási vagy törlési kérelmet megelőzően indított tranzakciók végrehajtásához szükség lehet bizonyos Személyes Adatok megőrzésére.
Adatbiztonság
Az Ön Személyes Adatainak védelmére ésszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedések alkalmazására törekszünk. Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy tárolórendszernél sem garantálható a 100%-os biztonság.
Megőrzési időszak
Személyes Adatait mindaddig megőrizhetjük, ameddig szükséges vagy engedélyezett, tekintettel arra a cél(ok)ra, amely(ek)re megkaptuk, és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakra. A megőrzés időtartamának meghatározására használt tényezők a következőket tartalmazzák: (i) az időszak hossza, amíg folyamatosan kapcsolatban állunk Önnel, és amíg biztosítjuk Önnek a Weboldalt; (ii) ránk vonatkozó jogi kötelezettség fennállása; vagy (iii) a megőrzés jogi pozíciónk (így például a Weboldal felhasználási feltételeinek érvényesítése, alkalmazandó elévülési idő, pereskedés vagy szabályozói ellenőrzések) miatt ajánlott.
Az adatok harmadik országba történő továbbítása
A Weboldalon keresztül begyűjtött adatokat minden olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy amelyben szolgáltatókkal működünk együtt, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat és azokat a területeket, ahol kapcsolt vállalataink tevékenységüket végzik.
 
Az Európai Bizottság az Európai Gazdasági Térségen kívül („EGT”) néhány országot az EGT szintnek megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak nyilvánított (az országok teljes listája megtalálható itt). Azon adat továbbítások esetére, amelyek során az adatok az EGT területéről az Európai Bizottság elbírálása szerint nem megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országokba kerülnek, megfelelő intézkedéseket hoztunk, így például az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében az adatokat fogadó félre nézve kötelező érvényűek az EU által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek. A Kapcsolat pontban feltüntetett címen felveheti velünk a kapcsolatot és kérelmezheti ezen intézkedések másolatát.
Harmadik felek szolgáltatásai
Jelen Adatkezelési Tájékoztató nem vonatkozik a harmadik felekre, beleértve a Weboldallal kapcsolatosan szolgáltatást nyújtó harmadik feleket is, és nem vállalunk felelősséget ezek adatgyűjtési, felhasználási, továbbítási, illetve biztonsági vagy egyéb más módszereiért, ideértve bármely harmadik személy által üzemeltetett szolgáltatást, amelyre a Weboldalon elhelyezett link mutat. A Weboldalon megjelenő hivatkozások nem jelentik azt, hogy jóváhagyjuk a hivatkozott szolgáltatást.
A szolgáltatás kiskorúak általi használata
A Weboldal használata nem ajánlott tizenhat (16) éven aluli személyek számára és tudatosan nem gyűjtünk Személyes
Adatokat ezen személyektől. Amennyiben Ön ezt a korhatárt még nem töltötte be, úgy a Weboldal használatához az Ön szülője
vagy törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Weboldal használata előtt kérjük, beszéljen szülőjével vagy törvényes
képviselőjével.
 
Ha Ön tizenhat (16) év alatti Személyek Adatait adja meg számunkra, elismeri, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik ehhez, és kérés esetén ezt a Pfizer felé bizonyítani tudja.
Aktualizált tartalom
A jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre aktualizáljuk. A módosítások a felülvizsgált Adatkezelési Tájékoztató Weboldalon való közzétételekor lépnek hatályba. Jelen Adatkezelési Tájékoztató utolsó aktualizálásának dátuma: 2022. november 18.
Kapcsolat
Jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint az Ön Személyes Adatainak gyűjtéséért, felhasználásáért és továbbításáért felelős cég:
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
 
Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel vagy szeretné gyakorolni egyéni jogait, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot a(z) [email protected] e-mail-címen, vagy írjon az alábbi címre:
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Jogi Osztály
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
 
Ön az országa illetőleg régiója szerint illetékes adatvédelmi tisztviselővel is felveheti a kapcsolatot, amennyiben ilyen személy
kijelölésre került. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adataihoz látogasson el a DPO.Pfizer.com oldalra.
Panasz benyújtása hatóságnál
Ön az országa vagy régiója szerint vagy a feltételezett jogsértés helyén illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt nyújthat be. Ezen hatóságok elérhetőségeiért kérjük, kattintson ide.