Menu

Close

Home
A migrén okozta nehézségek
Élet a migrénnel
Fordulj orvoshoz
HIÁNYZOL AZ ÉLETEDBŐL!  
            TEGYÉL A MIGRÉN ELLEN!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Jelen weboldalnak nem tárgya és nem célja személyre szóló egészségügyi tanács adása, illetve teljes körű tájékoztatás nyújtása a témában. A jelen weboldalon közzétett információk továbbá nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt, valamint a további tájékozódást a tárgyban. További információért, tájékoztatásért, illetve személyre szóló egészségügyi tanácsért kérjük, minden esetben forduljon háziorvosához vagy szakorvoshoz. Az esetlegesen alkalmazandó, megfelelő kezelésről az Önnel történt egyeztetést követően a kezelőorvos hozza meg a döntést. Amennyiben a jelen weboldalon szereplő információk eltérnek a háziorvosa vagy szakorvosa által javasoltaktól, kérjük, minden esetben az általuk adott javaslatot, tanácsot kövesse.
Felhasználási feltételek
Ön a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., adószám: 10591060-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető vagy Pfizer) által üzemeltetett www.migreninfo.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatásával, elérésével, böngészésével, illetve használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Weboldalt.
Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2023. 05. 18. napjától hatályos.
Az Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó jogszabályokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet előírásait, továbbá a Gyógyszerkommunikáció Etikai Kódexének és az AIPM Magatartási Kódexének rendelkezéseit. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztatási és betegedukációs célokat szolgálnak.
Felhasználási feltételek és felelősség
A Weboldalon található információkhoz való hozzáférést és az információk felhasználását a jelen Felhasználási szerződés feltételei szabályozzák. A Weboldal megnyitásával és használatával Ön korlátozás és egyéb fenntartás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási szerződés feltételeit.
Sem a Pfizer, sem egyéb, a Weboldal létrehozásában, kialakításában vagy elkészítésében résztvevő fél nem vállal felelősséget – a jogszabályok által megengedett mértékben – semmilyen kárért, beleértve minden közvetlen, véletlenszerűen bekövetkező, járulékos, közvetett vagy büntető jellegű kárt, amely a Weboldalhoz történő hozzáférésből, az oldal használatából vagy a használat sikertelenségéből adódik, valamint az oldalon lévő tartalom hibáiért vagy hiányosságaiért sem. A felelősség a felhasználó számítógépében történő kárra vagy az esetleges számítógépes vírusfertőzésre sem terjed ki, továbbá nem terjed ki az információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származó kárra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Weboldal valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldal szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről: javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.
Tartalom
Ön elfogadja, hogy a Weboldalhoz és annak tartalmához való hozzáférés és annak használata a saját felelősségére történik. A Pfizer saját belátása szerint bármikor hozzáadhat, módosíthat vagy törölhet anyagokat erről a webhelyről. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Weboldal látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Weboldalt látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának rendszeres figyelemmel kísérése. A Pfizer minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg ezen a Weboldalon, de nem vállal semmiféle felelősséget, kötelezettséget vagy kijelentést annak pontosságára, minőségére, teljességére vagy a célnak való megfelelőségére vonatkozóan.
Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A www.migreninfo.hu, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Weboldalon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Weboldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.
A magáncélú felhasználás körében a Weboldal látogatója – az online hozzáférésen túl – kizárólag a Weboldal egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében. A Weboldalon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalom Weboldalon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.
Tilos a jelen Weboldalnak egy más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Weboldal elérhetőségének (a www.migreninfo.hu link vagy allinkjei) beágyazása.
Adatvédelem
A Pfizer tiszteletben tartja a Weboldal felhasználóinak személyes adatait. A felhasználóknak a Weboldalon közzétett információkkal kapcsolatos jogairól és kötelességeiről bővebb tájékoztatás itt található: https://privacycenter.pfizer.com/hu/hungary
Harmadik fél weboldalai és linkjei.
A Weboldal tartalmazhat linkeket és hivatkozásokat a Pfizer által nem ellenőrzött, harmadik fél által működtetett weboldalakra. Az ilyen hivatkozások pusztán kényelmi célokat szolgálnak. Hasonlóképpen, a jelen Weboldal elérhető lehet a Pfizer által nem ellenőrzött, harmadik felek által megadott hivatkozásokon keresztül. Harmadik fél linkjének feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Pfizer képviseli vagy ajánlja az ott található tartalmat. A Pfizer semmilyen garanciát nem vállal az ilyen oldalakon szereplő információk pontosságára, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan, valamint semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalom vagy információ használatából adódó károkért vagy hátrányokért. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, azok felett az Üzemeltető nem rendelkezik ellenőrzéssel.
Egészségügyi információk.
Kérjük, hogy a látogatók ne használják a Weboldalon található információkat egészségügyi problémák vagy betegségek diagnosztizálására. Jelen Weboldalnak nem tárgya és nem célja személyre szóló egészségügyi tanács adása, illetve teljes körű tájékoztatás nyújtása a témában. A jelen Weboldalon közzétett információk továbbá nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt, valamint a további tájékozódást a tárgyban. További információért, tájékoztatásért, illetve személyre szóló egészségügyi tanácsért kérjük, minden esetben forduljon háziorvosához vagy szakorvoshoz. Az esetlegesen alkalmazandó, megfelelő kezelésről az Önnel történt egyeztetést követően a kezelőorvos hozza meg a döntést. Amennyiben a jelen Weboldalon szereplő információk eltérnek a háziorvosa vagy szakorvosa által javasoltaktól, kérjük, minden esetben az általuk adott javaslatot, tanácsot kövesse.